• «      «

       § 
       § 
       § .

  §  1. .
       §  .
       §  .
       §  .
       §  - .
       §  .
       §  .
       §  .

  §  2. .
       §  .
       §  .

  §  3. .
       §  ().
       §  ().
       § , .
       §  .
       §  .
       §  .
       §  .

  §  4. .
       §  .
       §  .

  §  5. .
       § .
       § .
  «      «

   
  polkaknig@narod.ru 2005-2022 .