• «      «       «      : 11      :  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.

   

   

  1. ࠠ

  = = : . = . = . = = = - = = . = . = .. = . = . =

   

  2. 蠠

  = = = = = = . = = = = , -, - = = = =

   

  3. 蠠

   

  = = = = = = = = = = = = =

   

  4. 蠠

   

  - = .. = = = = = = = =

   

  5. 蠠

   

  = = = = = = = = =

   

  6. . 堠

   

  «      «       «      : 11      :  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.

   
  polkaknig@narod.ru 2005-2022 .