• «      «

       § 
       § . " ".
       §  : - .
       § 
       §  .
       §  : ,
       §  : , .
       §  .
       §  .
       §  .
       §  ..

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 4.

  § 5.

  § 6.

  § 7.

  § 8. .

  § 9. .
       §  .
       §  .
       §  -
       § .. .
       § 
       §  . .
       § 
       § 
       § 

  § "", N46 1992, .12. " "
  «      «

   
  polkaknig@narod.ru 2005-2022 .